เกี่ยวกับเรา | ABOUT US

AUTOMATION INDUSTRIAL AND IIOT TRAINING SYSTEMS.

บริษัท ซีเทค ไดแด็คติค จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่าย ชุดฝึกระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมให้กับสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน โดยให้บริการในด้านงานออกแบบ ประกอบติดตั้ง และเขียนโปรแกรมควบคุมระบบ รวมไปถึงจัดฝึกอบรมการใช้งานขั้นพื้นฐานและเชิงลึก ให้กับผู้ใช้งาน

สินค้าของเรา | Product

ผลงานของเรา

ข่าวสาร