การแข่งขันช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ PLC งานมหกรรม Rayong Skill Expo พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *