“งานแสดงอุปกรณ์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2567 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง”

งานแสดงอุปกรณ์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2567 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง