“งานแสดงอุปกรณ์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2567 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง”

งานแสดงอุปกรณ์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2567 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

การแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ครั้งที่ 3 แข่งขัน วันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2567 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) Hall EH 101