การแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ครั้งที่ 3 แข่งขัน วันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2567 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) Hall EH 101

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *